Category

Wednesday, June 1, 2011

Butterfly Production CD [2nd Album] 1. កុំស្អប់អូនដូចសង្សារមុន​ (ចេង ជូឡា)
 2. Someone (Mike)
 3. សុំត្រឹមបងដឹង (ចេង ជូឡា)
 4. ចំាអូនជានិច្ច (វិឆ័យ)
 5. ហត់ចិត្តគិតពីបង (សុនិតា)
 6. ដឹងថាបងចង់បោក (នុ.សុនិតា)
 7. សន្យានឹងបងបានទេ? (សុបិន្ត)
 8. កុំស្អប់បងដូចសង្សារមុន (បញ្ញា)
 9. កុំអាល័យមនុស្សក្បត់ (បញ្ញា)
 10. OK (ភូរី)

  Choose :
 • OR
 • To comment