Category

Sunday, June 12, 2011

CD Rock Vol 116 | ភ័ព្វសំណាង

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១. មនុស្សចុងក្រោយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ - ខាន់ ជែមស៍ || [DoWnLoAd]
០២. បងល្ងង់ព្រោះអូន - ខាន់ ជែមស៍ || [DoWnLoAd]
០៣. ស្នេហ៍អមតៈ - សុក្រឹត និង វីសា || [DoWnLoAd]
០៤. យល់ចិត្តអូនផង - សូន សូនីកា || [DoWnLoAd]
០៥. វេនកម្មលោកីយ៍ - ផន នីដា || [DoWnLoAd]
០៦. កុំដាក់ទោសបងណាអូន - ខាន់ ជែសម៍ || [DoWnLoAd]
០៧. លាហើ្យថ្នាំញៀន - Rock Boys || [DoWnLoAd]
០៨. ភ័ព្វសំណាង - ខាន់ ជែមស៍ || [DoWnLoAd]
០៩. អ្នកណាក្បត់អ្នកណា - វីសា || [DoWnLoAd]
១០. រស់គ្មានសំណាង - ខាន់ ជែមស៍ || [DoWnLoAd]

    Choose :
  • OR
  • To comment